counter on tumblr
 
подробно:
gaster
mesosoma
крила gaster mesosoma РАБОТНИЦИ Куинс глава кракатаanatomie des fourmis
връщанеЗадръжте показалеца на мишката върху снимките, за да разкрие морфология в детайли.
Морфология на една мравка
глава
Photos au microscope à balayage électronique ( M.E.B)